Tijd voor de belastingaangifte: hier moet je op letten dit jaar

Petra van der WerfAangifte doen is misschien niet een populaire klus, maar voor de meeste mensen – zeker in loondienst – is het juist een manier om geld te ‘verdienen’ of terug te krijgen. De meeste belasting heb je namelijk al lang en breed betaald, omdat je werkgever dat maandelijks inhoudt op je brutoloon. De aangifte is de manier om, vooral via aftrekposten, daar weer wat van terug te snoepen.

Aftrekposten en kortingen op de belasting

Aftrekposten zijn kosten die je hebt gemaakt die je af mag trekken van je inkomsten waarover je belasting moet betalen. Als je belastbaar inkomen daalt door aftrekposten, hoef je dus ook minder belasting te betalen. En omdat je dat laatste meestal al via de loonbelasting hebt gedaan, krijg je daadwerkelijk geld terug na je aangifte.

Daarnaast zijn er nog kortingen op de belasting die voor (bijna) iedereen gelden, zoals de arbeidskorting (voor werkenden) en de algemene heffingskorting, die geldt voor iedereen die minder dan 73.000 euro verdient. Deze twee kortingen worden in mindering gebracht op het bedrag dat je aan belasting verschuldigd bent. Als je in loondienst bent hoef je daar verder niks aan te doen, je werkgever verrekent dat al op je loonstrookje.

De grote klapper: de hypotheekrenteaftrek

Voor de meeste huiseigenaren zal vooral de hypotheekrenteaftrek jaarlijks de grote klapper zijn. De rente die je betaalt aan de bank of hypotheekverstrekker, mag je aftrekken van je inkomen. Daar zijn wel wat voorwaarden aan verbonden: het gaat alleen nog om hypotheken die binnen 30 jaar worden afgelost. 

De hypotheekrenteaftrek levert al snel duizenden euro’s per jaar op. Stel dat je 4 procent betaalt over een schuld van 500.000 euro, dan mag je 20.000 euro aftrekken tegen 36,93 procent. Dat betekent dat je dus 7390 euro (20.000 x 36,95%) terugkrijgt.

Let op de verdeling van aftrekposten

Als je samen aangifte doet met je partner, mag je trouwens zelf kiezen op welk inkomen je aftrekposten in mindering brengt. Meestal geldt dat je dat het best kunt doen bij de meest verdienende partner, zeker als hij of zij meer dan 73.000 euro verdient. Dan val je namelijk in het hogere belastingtarief van 49,5 procent. Aftrekposten leveren dan dus meer op.

Dat geldt niet meer per se voor de hypotheekrenteaftrek, let daar dus op. Omdat het percentage waartegen je mag aftrekken maximaal 36,93 procent is, maakt het wat dat betreft niet uit bij welke partner de aftrek in mindering wordt gebracht.

Maar omdat inkomens boven de 73.000 euro geen recht hebben op algemene heffingskorting, en daaronder wel, is het aantrekkelijker om af te trekken van het lagere inkomen. Hoe lager dat inkomen is, hoe meer heffingskorting die persoon namelijk krijgt. De juiste verdeling kan daarom honderden euro’s schelen.

Zorgkosten

Mensen die veel zorgkosten maken, kunnen soms hiervan ook een deel aftrekken van de belasting. Maar dan moet je je wel door een woud aan regels en voorwaarden heen ploegen.

De belangrijkste regels: kosten die gedekt worden door de verzekering zijn niet aftrekbaar. Kosten onder het eigen risico zijn niet aftrekbaar. Kosten onder de drempel (die is inkomensafhankelijk), zijn ook niet aftrekbaar.

Maar als je heel veel zorgkosten maakt, bijvoorbeeld omdat je dure medicijnen gebruikt die niet (helemaal) worden vergoed, je aanpassingen nodig hebt in je huis vanwege je ziekte, je veel reiskosten naar het ziekenhuis of de apotheek maakt of je maakt veel kosten voor verpleging, dan kunnen die kosten wel aftrekbaar zijn. Een overzicht van de aftrekbare kosten vind je hier.

Alimentatie, giften

Hoewel er vroeger veel meer aftrekposten waren, zijn er nog altijd best wat over. Zo kun je ook partneralimentatie die je aan je ex betaalt aftrekken. Ook dat kan flink wat geld schelen, want alimentatie kan flink oplopen.

Gulle gevers aan goede doelen kunnen hun giften ook aftrekken. Uiteraard zijn ook hier weer een aantal regels van toepassing. Voor een gewone gift aan een ANBI (algemeen nut beogende instelling, goede doelen in de volksmond) geldt dat de gift aftrekbaar is voor zover die meer bedraagt dan 1 procent van je inkomen.

Reisaftrek

Reis je met het OV naar je werk? Dan heb je mogelijk ook nog recht op een aftrekpost. Maar dat is wel weer een kwestie van goed opletten.

Als je werkgever de kosten volledig vergoed, heb je er uiteraard geen recht op. Hoeveel de aftrek bedraagt, hangt niet af van de kosten die je daadwerkelijk maakt, maar wel van de afstand tot je werk en het aantal dagen per week dat je op het traject reist. In deze tabel vind je de bedragen die je mag aftrekken.

Als je een gedeeltelijke vergoeding krijgt van je werkgever, houd je wel recht op de aftrekpost, maar de vergoeding die je al ontvangt moet je in mindering brengen op je aftrekpost.

Boetes

En dan nog een belangrijke tip: als je aangifte moet doen, dan krijg je daarover een brief van de Belastingdienst. Woon je in een huurhuis met een baan in loondienst, dan hoef je waarschijnlijk geen aangifte te doen. 

Maar iedereen met een eigen huis moet het sowieso doen, net als ondernemers. Doe dat op tijd, uiterlijk op 14 juli. Heb je het dan nog niet gedaan, dan krijg je nog een herinnering en daarna nog een aanmaning. 

Als je zelfs dan niet binnen 10 dagen je aangifte instuurt, krijg je een verzuimboete van 385 euro. Ga je vaker de fout hiermee in, dan kan de boete zelfs oplopen tot ruim 5500 euro.

Onderzoek RTL Nieuwspanel 

Ruim de helft van de mensen (57 procent) doet de aangifte zelf, blijkt uit onderzoek onder ruim 16.000 leden van het RTL Nieuwspanel. Van de mensen die het niet (helemaal) zelf doen, laat bijna twee derde (62 procent) de aangifte invullen door een betaalde adviseur, accountant of boekhouder. Ze doen dat vooral omdat ze dan het maximale uit de aangifte kunnen halen en/ of omdat ze bang zijn om dingen verkeerd in te vullen.

Aangifte moeilijk

Ook van de mensen die het wel zelf doen, is ruim een derde (36 procent) bang om dingen verkeerd in te vullen en dan problemen te krijgen met de Belastingdienst. Bijna een op de vijf van de mensen die de aangifte zelf doen (18 procent) zegt het moeilijk te vinden, maar het merendeel geeft aan het (redelijk) makkelijk te vinden.

Toch denkt bijna de helft (46 procent) van de ondervraagden die aangifte moeten doen niet dat de belastingaangifte voor bijna iedereen zonder hulp in te vullen is. Terwijl een ruime meerderheid van deze mensen, 83 procent, vindt dat dat wel zo zou moeten zijn.Website

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment