Supporters van Ajax juichen terugkeer Kroes toe

Petra van der WerfDe officiële supportersvereniging van Ajax juicht toe dat Alex Kroes in de functie van technisch directeur terugkeert bij Ajax. “Blijkbaar heeft men de afgelopen weken gebruikt om tot elkaar te komen, iets waar wij alleen maar blij mee kunnen zijn”, reageert directeur bestuurder Fabian Nagtzaam van de fanclub.

“Niemand is groter dan onze club”, stelt Nagtzaam. “Uiteraard hopen wij dat dit een herstart is voor de samenwerking en dat de bestuurders en toezichthouders binnen de club voortaan ook als team naar buiten treden en zich houden aan hun taken en verantwoordelijkheden die hun functie met zich meebrengt.”

De officiële supportersvereniging van Ajax telt ruim 130.000 leden. Vooral de leden van de harde supporterskern van de F-Side schaarden zich de afgelopen weken luidkeels achter Kroes, met spreekkoren en spandoeken tijdens wedstrijden. Ze drongen ook aan op het vertrek van Michael van Praag, de voorzitter van de raad van commissarissen van Ajax.

De rvc van Ajax wilde Kroes als algemeen directeur ontslaan omdat hij vlak voor zijn benoeming 17.000 aandelen Ajax had gekocht. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt in het handelen met voorkennis in aandelen van de club uit de hoofdstad. Kroes kreeg de afgelopen weken veel steun van oud-spelers, fans en leden van Ajax. Zij drongen aan op een terugkeer, in welke functie dan ook.

De rvc en Kroes zijn met elkaar overeengekomen dat de geschorste algemeen directeur eerst als titulair technisch directeur terugkeert bij Ajax. Kroes begint als titulair technisch directeur omdat er nog een onderzoek naar hem loopt bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) om mogelijk handelen met voorkennis in het aandeel Ajax.

De rvc gaat de positie van Kroes als titulair technisch directeur heroverwegen als blijkt dat hij de regels van handel met voorwetenschap ernstig heeft overtreden.

Bron: ANPWebsite

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment