NOC*NSF en KNVB: open klimaatfonds voor amateursport

Petra van der WerfSportkoepel NOC*NSF en voetbalbond KNVB roepen de politieke partijen in de Tweede Kamer op sportverenigingen toegang te geven tot middelen uit het klimaatfonds. Duizenden verenigingen zijn bezig met verduurzaming om de energierekening beheersbaar te houden. Ze hebben geïnvesteerd in zonnepanelen, led-verlichting en warmtepompen. De financiële regeling hiervoor, de BOSA, stopt echter, ondanks het dringende verzoek deze te verlengen.

NOC*NSF en de KNVB roepen daarom op middelen uit het klimaatfonds in te zetten voor de amateursport. Ze vinden dat verduurzaming van de sport bijdraagt aan de investeringsdoelen van het klimaatfonds en aan de klimaatdoelen van de overheid. Het Nationaal Klimaat Platform constateerde recent dat verduurzaming een goede methode is om de sportinfrastructuur in ons land betaalbaar te houden. De subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) is daarom volgens NOC*NSF en de KNVB cruciaal voor amateursportverenigingen.

Het BOSA-budget is echter op, en nieuwe aanvragen worden niet meer gehonoreerd. Er zijn nu al meer aanvragen ingediend dan het budget toelaat. De minister heeft daarom besloten het aanvraagportaal vanaf 1 augustus 2024 te sluiten. Ook het potje voor de inzet van energiecoaches, die clubs kunnen adviseren over efficiënte verduurzaming, is leeg.

In de Tweede Kamer ligt nu een concreet voorstel van CDA, SP en GroenLinks/PvdA om het Klimaatfonds te openen voor de amateursport. NOC*NSF en de KNVB doen daarom een dringende oproep op de leden van de Tweede Kamer dit amendement te steunen.

Bron: ANPWebsite

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment