Imamopleiding komt er nog niet, samenwerking aanbieders gestopt

Petra van der WerfDit schrijft demissionair minister Van Gennip (Sociale Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer.

‘Een onoverkomelijk verschil’

De Vrije Universiteit Amsterdam (VU), de Hogeschool van Amsterdam (HvA), de IPABO en het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) waren sinds september vorig jaar bezig om samen een Nederlandse imamopleiding te ontwikkelen, maar tussen de partijen bleek ‘een onoverkomelijk verschil van inzicht’ te bestaan. 

“De ideeën over de educatieve invulling en de juridische haalbaarheid van de beoogde structuur bleken te ver uit elkaar te liggen”. Er wordt in de brief niet verder ingegaan op waar precies van mening werd verschild. 

“Wel zal SZW, in samenwerking met OCW, zich onverminderd inzetten om een bekostigde en erkende imamopleiding tot stand te laten komen in Nederland”, schrijft Van Gennip. 

Huidige imamopleidingen onvoldoende

Het is niet voor het eerst dat geprobeerd is een door de Nederlandse overheid erkende imamopleiding op de zetten. De huidige imamopleidingen sluiten namelijk onvoldoende aan bij de behoeften en en leefwereld van de Nederlandse moslims. 

In 2006 opende de Hogeschool InHolland al eens een imamopleiding, maar die stopte door geldgebrek in 2013.Website

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment