Boskalis voert vertrekdreiging op, versterkt kantoor Midden-Oosten

Petra van der WerfDe baggeraar vermeldt de versterking van het regionale kantoor in de Verenigde Arabische Emiraten vandaag nadrukkelijk in zijn presentatie van de financiële resultaten over afgelopen jaar. Op het extra kantoor in Abu Dhabi werken 300 mensen. 

Het kantoor is bedoeld om ‘invulling te geven aan de groeiambities’, schrijft het bedrijf. “Naar verwachting zal het aantal collega’s [daar] de komende jaren verdubbelen.”

Definitieve verhuizing

In een toelichting in de uitzending van RTL Z zegt bestuursvoorzitter Peter Berdowski dat voor het einde van dit jaar een beslissing valt over een mogelijke definitieve verhuizing uit Nederland. Als Boskalis inderdaad vertrekt, sluit het bedrijf aan in het rijtje Shell, DSM en Unilever. Ook deze multinationals verplaatsten hun hoofdkantoor vanuit Nederland. 

Berdowski geeft aan zich met name zorgen te maken over het vinden van geschikt personeel en de rechtszekerheid in Nederland. “Het eerste element, de beschikbaarheid van talent, hebben wij al deels opgelost door onze vestiging in Abu Dhabi. Daar komen wij makkelijker aan technisch personeel, dat in Nederland steeds moeilijker te vinden is.”

Rechtszekerheid

Niet opgelost is de kwestie van wetgeving en rechtspositie, zegt de topman van Boskalis. “Door tal van ontwikkelingen voelen wij ons minder comfortabel op het gebied van rechtszekerheid. Wij maken ons zorgen dat wij niet dezelfde kansen hebben als onze internationale concurrenten”, zegt hij in de uitzending van RTL Z.

Begin vorig jaar dreigde Boskalis al te vertrekken uit Nederland, als gevolg van een voorstel voor een wet die grote bedrijven zou verplichten om maatschappelijk verantwoord te ondernemen, ook in het buitenland.

Nederlandse bedrijven zouden dan aansprakelijk worden voor misstanden in andere landen zoals dwangarbeid, milieuvervuiling en kinderarbeid, ook bij bedrijven waarmee ze zaken doen.

“Het allerbelangrijkst is dat wij zeker moeten weten dat wij de verplichtingen die we aangaan in het buitenland, ook kunnen naleven. Dat we niet in een situatie terecht komen dat die door een Nederlandse rechter geblokkeerd kunnen worden. Dat een lokaal geldende overeenkomst door Nederlands recht zou kunnen worden doorkruist”, legt hij uit. 

‘Besmettelijke ziekte’

Ook vindt de Boskalis-topman dat de relatie met de politiek te wensen over laat. “Afgelopen jaren zien wij dat de Tweede Kamer minder ontvankelijk is voor gesprekken met het bedrijfsleven” zegt hij. 

“Contacten met kabinetsleden zijn doorgaans goed, maar wij merken dat het er lastig is om contact te leggen met Kamerleden. Het is net alsof wij een een besmettelijke ziekte dragen, en men liever niet met ons in contact komt”, zegt Berdowski. Peter Wennink, zijn evenknie bij techreus ASML, liet gisteren ook zijn onvrede blijken over de Nederlandse politiek. 

Recordjaar

Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis boekte vorig jaar een recordwinst van 601 miljoen euro, vergeleken met 241 miljoen een jaar eerder. De omzet steeg met 20 procent, tot 4,3 miljard euro. Ook dat is een record. “2023 was een bijzonder succesvol jaar voor Boskalis, waarin we vele records hebben verbroken”, aldus topman Berdowski. Volgens hem hebben alle bedrijfsonderdelen bijgedragen aan de groei.Website

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment