Aantal besmettingen met kinkhoest daalt iets maar blijft hoog

Petra van der WerfDit blijkt uit een update van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over de kinkhoestuitbraak dit jaar.

In 2024 zijn tot en met 12 mei in totaal 8.625 mensen gemeld met kinkhoest, waarvan 426 baby’s. Van de baby’s van 0-5 maanden met kinkhoest werd iets meer dan de helft opgenomen in het ziekenhuis. Voor baby’s van 6-11 maanden was dit iets meer dan een kwart.

Infectie van de luchtwegen

Kinkhoest wordt veroorzaakt door een bacterie, die een infectie van de luchtwegen tot gevolg heeft. Vooral jonge kinderen zijn kwetsbaar voor ernstige gevolgen. Tegen kinkhoest kunnen baby’s al worden beschermd voordat ze worden geboren: aanstaande moeders kunnen zich met 22 weken zwangerschap laten vaccineren, zodat ook het kind antistoffen krijgt. In het eerste levensjaar volgen meer prikken voor de grote meerderheid van de Nederlandse baby’s die wel worden gevaccineerd.

Van de gemelde baby’s van 0 tot 2 maanden oud met een bekende vaccinatiestatus was 90 procent niet beschermd door vaccinatie van de moeder tijdens de zwangerschap. Enkele baby’s van gevaccineerde moeders waren te vroeg geboren of de vaccinatie was te kort voor de geboorte gegeven. Vaccinatie tijdens de zwangerschap geeft hoge bescherming tegen kinkhoestinfectie bij baby’s van 0-2 maanden (90-95 procent).

Niemand overleden

Voor zover bekend is in de eerste helft van mei niemand overleden aan kinkhoest. Eerder dit jaar werd het overlijden van vier baby’s en twee mensen ouder dan 70 jaar gemeld bij het RIVM.

Uit cijfers van de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn blijkt dat het aantal patiënten dat met kinkhoestklachten bij de huisarts komt, is gedaald de afgelopen twee weken, vooral bij jonge kinderen van 0-4 jaar.

In deze video geven we meer informatie over kinkhoest:Website

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment